Кафедра логістики запрошує до участі в Міжнародній науково-практичній конференції

Шановні колеги! 
Запрошуємо вас до участі 
у 21-й Міжнародній науково-практичній конференції 
«ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ З 
ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ  ГЛОБАЛЬНОГО  КОНКУРЕНТНОГО 
СЕРЕДОВИЩА» 
(Київ, НАУ, 27 жовтня 2023 р.)

27 жовтня 2023 р.
09.45-10.00     Онлайн реєстрація учасників конференції

Формат проведення конференції – дистанційний, на базі Google Meet,
посилання https://meet.google.com/frc-ayum-tsn
(додаткове посилання на конференцію за умови вичерпання ліміту щодо кількості учасників основного посилання https://meet.google.com/cfz-jyiy-vzf)

На конференції планується обговорити проблеми:

 • Концептуальні засади, еволюція та методологія логістики та управління ланцюгами постачання
 • Ціннісно-компетентнісна модель підготовки конкурентоспроможних фахівців для логістичного
  бізнесу
 • Досвід підготовки фахівців з логістики у вищих навчальних закладах України і за кордоном
 • Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців з логістики з урахуванням потреб ринку
 • Підвищення кваліфікації викладачів з логістики та інноваційні підходи до навчання майбутніх логістів
 • Проблеми та кращі практики практичної підготовки та організації стажування здобувачів вищої
  освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами з логістики та управління ланцюгами
  постачання
 • Аналіз ринку праці з логістики та сучасні вимоги, що пред’являють роботодавці до фахівців-логістів
 • Світова практика розвитку бізнес-освіти та можливості неформальної освіти в сфері логістики
 • Актуальні напрями наукових досліджень з логістики та управління ланцюгами постачання
 • Академічна мобільність та міжнародна співпраця в сфері підготовки професійних логістів
 • Нові виклики для логістики в умовах військових дій
 • Роль логістики у забезпеченні сталого розвитку економіки
 • Стратегічні сценарії розвитку логістики та логістичної інфраструктури в умовах післявоєнного
  відновлення України
 • Управління глобальними ланцюгами постачання з урахуванням викликів часу
 • Управління замкненими ланцюгами постачання: проблеми, перспективи, міжнародний досвід
 • Перспективи розвитку авіаційної логістики та особливі вимоги до підготовки фахівців з авіаційної
  логістики
 • Новітні інформаційно-комунікаційні та smart-технології в логістиці

Контактна інформація:

Кафедра логістики Національного авіаційного університету
(2 навчальний корп., к. 136), просп. Любомира Гузара 1, м. Київ, Україна 03058.

Контактні телефони:
+38(044) 406-75-95, +38(044) 406-78-22
E-mail: logconference@ukr.net

Контактні особи:
Молчанова Катерина Михайлівна +38(063) 106 50 06
(з організаційних питань)

Савченко Лідія Володимирівна +38(067) 932 15 69
(з питань опублікування тез доповіді)