Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Історія кафедри логістики

Кафедра логістики була створена наказом ректора Національного авіаційного університету №17/од від 7 лютого 2003 року як окремий навчально-науковий структурний підрозділ факультету менеджменту та логістики для підготовки фахівців зі спеціальності «Логістика». До речі, саме за ініціативи НАУ спеціальність Логістика була включена до «Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями» наказом Міністра освіти і науки України №50 від 11.01.2002 на виконання доручення Кабінету міністрів України №19-9/33 від 28.12.2001р.  

На першому етапі свого функціонування основна мета діяльності кафедри полягала в популяризації концепції логістики в Україні, вивченні, адаптації та поширенні міжнародного досвіду підготовки фахівців з логістики, а також логістичних рішень і технологій у вітчизняному бізнес-середовищі. Перший професорсько-викладацький склад кафедри був малочисельним, але від того не менш професійним, і включав доцентів Косарева О.Й., Чернишова О.П., Полянську Н.Є., Лукіна С.Ю. та асистентів Карпунь О.В. і Скачек Л.М.  

Перший склад кафедри логістики, осінь 2004 року

Прогнозуючи  зростання попиту на професійних менеджерів з логістики кафедра запропонувала ринку праці різноманітні програми підготовки за денною та заочною формами навчання,  перепідготовки та підвищення кваліфікації. Спільно з Асоціацією логістики та управління ланцюгами поставок Італії (АІЛОГ) на базі НАУ були організовані курси, основною метою яких була просвітницька діяльність  та презентація міжнародного досвіду в сфері логістики. Співпраця з університетами різних країн та міжнародними організаціями дала можливість кафедрі розробити навчально-методичне, наукове та інформаційне  забезпечення  підготовки професійних кадрів з логістики на рівні міжнародних стандартів та стати однією з провідних кафедр логістики в Україні. 

Серед наших партнерів Асоціація логістики та управління ланцюгами поставок Італії АІЛОГ, Інститут досліджень та навчання «NEA» при підтримці Міністерства транспорту і Міністерства економіки Королівства Нідерландів, Логістичний Союз Німеччини (BVL), Асоціація логістики Угорщини, Європейська логістична асоціація (ЄЛА),  Вища школа логістики в Познані (Польща), Технічний університет Вільдау (Німеччина), Технологічний університет Нінбо (Китай), Інститут транспорту і логістики Кишенеу (Молдова), кафедри логістики Магдебурзького університету ім. Отто фон Генріке тощо.

Враховуючи досвід європейських країн кафедра логістики стала ініціатором створення в Україні професійного об’єднання – громадської організації «Українська логістична асоціація» (червень, 2005 року), основною метою якої  стала консолідація  зусиль  професорсько-викладацького складу України та представників бізнес-середовища в галузі популяризації і розвитку теорії і практики логістики. 

Створення асоціації дало можливість більш активно розвивати співпрацю з громадськими організаціями Європи для обміну досвідом в сфері підготовки логістичного персоналу, а також отримувати інформацію про кращу логістичну практику, кращі логістичні проекти та технології ведення логістичного бізнесу. Завдяки особистим контактам з колегами із-за кордону викладачі кафедри долучились до цікавих проектів Європейського Союзу: 

    • «Підтримка інтеграції України в європейську транспорту мережу» (Support to the Integration of Ukraine in the Trans-European Transport Network TEN-T), – «Інтенсифікація навчання в секторі транспорту в країнах ТРАСЕКА» (EUROPEAID/12698/C/SER/MULTI),
    • «LOG4GREEN: розвиток міжнародних транспортно-логістичних кластерів» (Transport Clusters Development and Implementation Measures of a Six Region Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based Regional Innovations).

У травні 2012 року відбулася найзнаменніша подія в логістиці України: в Києві проходила Генеральна асамблея Європейської логістичної асоціації.  Керівники логістичних асоціацій майже усіх європейських країн зібрались, щоб обговорити основні тренди розвитку глобальної логістики, проблеми підготовки професійних кадрів, кращий досвід впровадження логістичних технологій в бізнесі тощо. Надзвичайно приємно, що іноземні гості високо оцінили розвиток логістики в Україні і, зокрема, якість підготовки студентів зі спеціальності «Логістика» в НАУ, які брали активну участь в обслуговуванні заходів європейської асамблеї. 

Наступний етап в розвитку кафедри пов’язаний з надзвичайно важливим напрямом легалізації спеціальності «Логістика» в Україні. Викладачі кафедри були залучені до розробки першого покоління галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності «Логістика», а також до їх удосконалення. Достатньо сказати, що 13 із 28 засідань підкомісії «Логістика» Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування МОН України пройшли в стінах Національного авіаційного університету. Активна співпраця з колегами інших вищих навчальних закладів, які також розпочали підготовку фахівців з логістики, дозволила розробити та впровадити в навчальний процес програми усіх навчальних дисциплін, майже всі з яких є інноваційними. 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Логістика» спрямоване на постійне удосконалення навчального процесу з метою випереджального задоволення вимог та очікувань роботодавців, впровадження інноваційних технологій навчання, збалансоване та когнітивне засвоєння навчальних дисциплін, оволодіння уміннями та навичками (компетенціями) у сфері комунікації, творчого і критичного аналізу, колективної праці і здатності до самореалізації в суспільстві.

Отже, короткий екскурс в історію становлення та розвитку кафедри логістики свідчить про те, вона уже сформувалася як навчально-науковий підрозділ, Ми впевнено дивимось у майбутнє логістики в Україні, оскільки на кафедрі навчаються найбільш талановиті та креативні студенти.