Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Наукова робота кафедри логістики

Науково-дослідна робота кафедри включає підготовку науково-педагогічних кадрів (аспірантура), індивідуальну наукову діяльність професорсько-викладацького складу (публікації та участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), організацію науково-дослідної роботи студентів.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямами:

   • Концептуальні засади, еволюція та методологія логістики та управління ланцюгами постачання
   • Логістизація національної економіки
   • Стратегічне управління ланцюгами постачання та ланцюгами створення цінностей з урахуванням викликів часу
   • Транспортна і  мультимодальна логістика
   • Логістика транспортно-складських комплексів
   • Логістика інжинірингу бізнес-процесів підприємств
   • Логістичний аудит і контролінг
   • Формування та розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні
   • Авіаційна логістика та перспективи її розвитку в Україні та світі
   • Новітні інформаційно-комунікаційні та smart-технології в логістиці
   • Екологістика та управління замкненими ланцюгами постачання: проблеми, перспективи, міжнародний досвід
   • Стратегічні сценарії розвитку логістики та логістичної інфраструктури в повоєний період відновлення України
   • Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики та ланцюгів постачання в умовах глобального конкурентного середовища
   • Стан та інноваційні тренди розвитку ринку логістичних послуг в Україні та світі

Протягом десяти років на кафедрі виконується науково-дослідні та госпдоговірні роботи. Серед найбільш вагомих хотілось би відзначити:

   • Розробка моделі (системи) організації транспортного обслуговування та взаємодії видів транспорту між містами та в містах-учасниках під час проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу
   • Розробка технічних вимог для створення інформаційно-диспетчерської системи управління процесами транспортно-логістичного забезпечення футбольного чемпіонату «Євро-2012» 
   • Взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі, яка виконувалась в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва між Україною та Китаєм
   • Механізми управління логістичною діяльністю підприємств в інформаційному просторі 
   • Розробка моделей, методів та інструментів інтелектуалізації логістичної діяльності в інноваційній економіці
   • Формування транспортно-логістичних кластерів в Україні ПОСИЛАННЯ НА НДР
   • Концептуальні засади, методи та моделі екологізації логістичної діяльності ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТИ ПОТОЧНОЇ НДР

Виконання госпрозрахункових, держбюджетних науково-дослідних робіт

2002-2004 –”Розроблення стратегій розвитку та інтеграції підприємств на основі логістичного підходу». Замовник – Державне підприємство “Укроборонсервіс”. Вартість – 90 тис. грн. Науковий керівник – Новак В.О.

2004 – № 138-Х04 “Розроблення бізнес-плану функціонування та розвитку авіакомпанії “Україна”. Замовник – Державне підприємство “Служба адміністрації Президента”. Вартість – 60 тис. грн. Науковий керівник – Григорак М.Ю.

2004 – спільний українсько-італійський проект “Логістика і управління ланцюгами постачань”. Замовник – Італійська асоціація логістики та управління ланцюгами постачань. Вартість – близько 36 тис. Євро.  Науковий керівник – Григорак М.Ю.

01.09.2005 р. – 31.12.2008. №47/11.02.04. Розробка механізмів та моделей функціонування логістичних систем на транспорті. Кафедральна (держбюджетна НДР). Науковий керівник – Григорак М.Ю. Відповідальний виконавець – Савченко Л.В.

2008. «Розробка моделі (системи) організації транспортного обслуговування та взаємодії видів транспорту між містами та в містах-учасниках під час проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу» (Реєстр. номер: 01080008092, Замовник: Міністерство транспорту і зв’язку України), 

2009. «Розробка технічних вимог для створення інформаційно-диспетчерської системи управління процесами транспортно-логістичного забезпечення футбольного чемпіонату «Євро-2012»» (Реєстр. номер: 01090004787, Замовник: Міністерство транспорту і зв’язку України)

2011. «Взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі: розробка напрямів взаємодії співробітництва транспортно-логістичних систем України та Китаю» (номер держреєстрації 0111U005841, 2011).

26.06.2012. №М\210-2012 «Взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі: Організаційне структурування взаємодії транспортно-логістичних систем України і Китаю в глобальному інформаційному просторі (№ ДР 0112U004607)

01.09.2011-30.06.2014. №1/11.02.04. Механізми управління логістичною діяльністю підприємств в інформаційному просторі. Кафедральна (держбюджетна НДР). Науковий керівник – Григорак М.Ю. Відповідальний виконавець – Савченко Л.В.

01.09.2014 – 30.06.2017. №91/11.02.04. Розробка моделей, методів та інструментів інтелектуалізації логістичної діяльності в інноваційній економіці. Кафедральна (держбюджетна НДР). Науковий керівник – Григорак М.Ю. Відповідальний виконавець – Донець А.Г.

02.09.2016-31.12.2019 №83/11.02.04. «Формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) в Україні (номер державної реєстрації №116U0009606). Науковий керівник – Смерічевська С.В. Відповідальний виконавець – Донець А.Г., Савченко Л.В.  

01.09.2020-31-12-2023 №27-2020/11.02.04. «Концептуальні засади, методи та моделі екологізації логістичної діяльності» (номер державної реєстрації №0121U100195). Науковий керівник – Гриценко С.І. Відповідальний виконавець – Савченко Л.В. ПОСИЛАННЯ НА НДР

Для активного обміну науковими досягненнями кафедрою з 2002 року  проводиться щорічна міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища», традиційними учасниками якої є колеги з вищих навчальних закладів і громадських логістичних організацій з Італії, Німеччини, Польщі,  Болгарії, Молдови, Китаю, Фінляндії.  Кожна зустріч вчених, які активно працюють над розвитком теорії і практики логістики, є свого роду дискусійним клубом для  обговорення нових трендів розвитку логістики в системі економічних наук, стратегічних напрямків підготовки фахівців з логістики у відповідності до змінних умов конкурентного економічного середовища та вимог ринку праці, удосконалення стандартів вищої освіти зі спеціальності «Логістика» з урахуванням світового  та вітчизняного досвіду підготовки бакалаврів і магістрів,  розвиток міжнародного співробітництва в сфері логістичної науки і освіти, формування єдиного європейського освітнього простору і забезпечення мобільності логістичного персоналу.  

Провідні викладачі кафедри (в.о. завідувача кафедри Смерічевська С.В., професори Кулик В.А., Бугайко Д.О., Гриценко С.І., Марчук В.Є., Сумець О.О., Резнік Н.П.) здійснюють керівництво аспірантами та консультування докторантів. 

Список захищених дисертацій по кафедрі логістики
 № п/п ПІБ аспіранта (викладача) кафедри Тема дисертації Наукова     спеціальність Дата   захисту
1 Парій В.М. Економічний механізм оперативного управління аеропортом Спец. 08.06.041  27.06.06
2 Рожок О.А. (асистент) Економіко-математичне обґрунтування ефективності рішень в управлінні підприємствами транспорту Спец. 08.03.02  27.11.06
3 Карпунь О.В. (старший викладач) Організаційно-економічний механізм логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії Спец. 08.06.01  28.11.06
4 Кривицька Н.Ю. (аспірантка) Механізм управління  інноваційною діяльністю освітніх організацій Спец. 08.06.01  26.01.07
5 Суммар Ю.В. (асистент) Механізм управління відносинами власності в авіакомпаніях акціонерного типу Спец. 08.00.04  12.01.08
6 Ільєнко О.В. (ст. викл. аспірантка) Управління партнерськими відносинами підприємств в логістичних ланцюгах авіаперевезень Спец. 08.00.04  17.10.08
7 Соколова О.Є (аспірантка) Формування системи управління логістичною інфраструктурою аеропорту Спец. 08.03.02  24.01.09
8 Ванг Бо (аспірант) Організація взаємодії авіакомпанії з постачальниками авіаційного палива Спец. 08.00.04  11.04.09
9 Калда К.О. (аспірантка) Управління цінністю авіатранспортної послуги Спец. 08.00.04  27.06.09
10 Гармаш О.М. (ст.викл.) Механізм формування міжнародного транспортно-логістичного центру Спец. 08.00.04  26.06.09
11 Попов В.І. (аспірант) Управління стратегічним контролінгом інноваційного розвитку транспортної авіакомпанії Спец. 08.00.04  06.11.09
12 Костюченко Л.В. (ст..викл.) Удосконалення механізму управління системою матеріально-технічного забезпечення підприємств залізничного транспорту України Спец. 08.00.04 11.12.09
13 Катерна О.К.  (аспірантка) Управління потоковими процесами в аеропортах Спец. 08.00.04  14.05.10
14 Чичкан-Хліповка Ю.М.  (аспірантка) Організація взаємодії підприємств при здійсненні технічного обслуговування повітряних суден» Спец. 08.00.04 11.06.10
15 Антощишина Наталія Іванівна Управління інтегрованою цінністю авіакомпанії Спец. 08.00.04  08.04.11
16 Герасимчук Юлія Сергіївна Формування стратегії економічної безпеки авіакомпаній Спец. 08.00.04 15.04.11
17 Автомонов Олексій Анатолійович Управління інвестуванням розвитку аеропортів Спец. 08.00.04 10.06.11
18 Позняк Оксана Володимирівна Управління логістичними витратами авіакомпанії Спец. 08.00.04  24.06.11
19 Юденко Євген Володимирович Організаційно-економічна взаємодія підприємств в експрес-доставці вантажів Спец. 08.00.04  27.06.14
20 Онищенко Оксана Володимирівна Організаційно-економічне забезпечення діяльності зонального аеропорту Спец. 08.00.04  27.06.14
21 Кліонський Олександр Маркович Міжнародний маркетинг аеропортів Спец. 08.00.02  05.06.15
22 Ільєнко Оксана Вікторівна Організація управління партнерськими відносинами підприємств в логістичних ланцюгах авіаційних перевезень (к.е.н.) Спец. 08.00.04  17.10.15
23 Ільєнко Оксана Вікторівна Методологія маркетингового забезпечення міжнародної економічної безпеки України (д.е.н.) Спец. 08.00.02  05.06.15
24 Смерічевська Світлана Василівна Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки (д.е.н.) Спец. 08.00.03  01.07.16
25 Марчук Володимир Єфремович Науково-методологічні основи підвищення зносостійкості робочих поверхонь деталей текстурованою лунковою структурою в екстремальних умовах експлуатації (д.т.н.) спец. 05.02.04  26.01.17
26 Цимбалістова Олена Абдурахимівна Організація логістичного забезпечення інноваційної активності авіакомпанії (к.е.н.) спец. 08.00.04  27.06.18
27 Харченко Марина Валеріївна Управління логістичними витратами аеропорту (к.е.н.) спец. 08.00.04  27.06.18
28 Войцеховський Віктор Сергійович Управління вантавжопотоками мережевого перевізника на засадах логістики (к.т.н.) спец. 05.22.01  11.06.19
29 Григорак Марія Юріївна Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань (д.е.н.) спец. 08.00.03  30.09.19
30 Молчанова Катерина Михайлівна Механізм управління взаємодією авіапідприємств в умовах цифрової економіки (к.е.н.), спец. 08.00.04  22.12.2021
31 Бугайко Дмитро Олександрович Вплив стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту на сталий розвиток національної економіки (д.е.н.), спец. 08.00.03  28.09.2021

Список монографій, підручників і навчальних посібників, підготовлених науков-педагогічним персоналом  кафедри логістики (Посилання на список)

Інформація про науково-дослідні гуртки, що діють на кафедрі логістики у 2023−2024 н.р. (Посилання на список)