Командою проекту підготовлено та видано колективну монографію «Проблеми та пріоритети економічної інтеграції транспортних систем України та ЄС»

В рамках наукового дослідження  Модуля Жана Моне  «Транспортна політика ЄС» Програми ЕРАЗМУС+ проектною командою підготовлено та опубліковано колективну монографію «Проблеми та пріоритети економічної інтеграції транспортних систем України та ЄС»

Авторський колектив:

БУГАЙКО Дмитро, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Інституту міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного університету. 

ГРАЩЕНКО Ірина – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету

ЗАРУБІНСЬКА  Ірина – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри логістики Національного авіаційного університету

КИРИЛЕНКО Оксана – доктор економічних наук, професор, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету

КОВАЛЕНКО Юлія – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету

ЛИТВИНЕНКО Лариса  – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету.

НОВАК Валентина – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету.

ОВСАК Оксана – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету.

ПАЛИВОДА Олена – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету.

РАЗУМОВА Катерина – доктор економічних наук, професор, професор, завідувач кафедри організації авіаційних робіт та обслуговування Національного авіаційного університету

САВЧЕНКО Лідія, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри логістики факультету транспорту, менеджменту і логістики Національного авіаційного університету.

САДЛОВСЬКА Ірина – доктор економічних наук, професор, начальник Управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва Державної авіаційної служби України

СЕМЕРЯГІНА Мирослава, старший викладач кафедри логістики факультету транспорту, менеджменту і логістики Національного авіаційного університету. 


У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти розвитку транспорту України в контексті європейської інтеграції. На основі вивчення та узагальнення стандартів, цінностей та досвіду країн ЄС в розвитку транспорту та логістики авторами розроблено наукові підходи до їх імплементації в українську практику. Представлено  пропозиції, які спрямовані на розвиток інституційного середовища, вдосконалення управлінських механізмів та усунення бар’єрів на шляху економічної інтеграції транспортних систем України та ЄС. Монографія буде корисною для науковців, підприємців, спеціалістів з державного управління та адміністрування, викладачів, студентів економічних спеціальностей та інших зацікавлених осіб.