Освітньо-наукова програма підготовки PhD (доктор філософії) кафедри організації авіаційних перевезень отримала акредитацію НАЗЯВО!

Кафедра організації авіаційних перевезень успішно пройшла акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та отримала відповідний сертифікат терміном на 5 років для освітньо-наукової програми “Транспортні технології”, спеціалізація 04 “на повітряному транспорті” для підготовки рівня “PhD (доктор філософії)”. Окрім того, Ви можете також ознайомитись зі звітом про результати акредитаційної експертизи.

Ми щиро вдячні усім залученим до акредитаційного процесу викладачам, аспірантам, партнерам кафедри та адмінперсоналу НАУ, а особливо – гаранту освітньо-наукової програми, д.т.н., с.н.с., професору Шевчуку Дмитру Олеговичу

Більше інформації про результати акредитації та та чому вона необхідна Ви можете отримати на сайті кафедри організації авіаційних перевезень за посиланням – https://bit.ly/446LT0k