Про виконання плану підготовки рукописів наукової і навчальної літератури ФТМЛ у 2022-2023 н.р.

Про виконання плану підготовки рукописів наукової і навчальної літератури ФТМЛ у 2022-2023 н.р.

          

         Згідно з Планом підготовки рукописів наукової і навчальної літератури ФТМЛ на 2022-2023 н.р. заплановано 22 рукописи. Усі роботи успішно пройшли науково-методично-редакційну раду НАУ. Ще 5 рукописів з плану 2021-2022 н.р. вийшли з друку.

Позапланово підготовлено та надруковано 8 рукописів: монографій – 3, підручник – 2, лабораторний практикум – 1,  методичних рекомендацій – 2.

         Разом по факультету за 2022-2023 н.р. – 35 рукописів.