Результати роботи секції «Логістика»

Результати роботи секції «Логістика» в рамках ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Політ. Сучасні проблеми науки»

 Велич людини в її здатності мислити
Блез Паскаль

03 квітня 2024 року  кафедра логістики Факультету транспорту менеджменту і логістики НАУ в рамках ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» провела засідання секції «Логістика» (голова секції – д.е.н., проф. Смерічевська С. В., секретар секції – ст. викл. Щеховська Л. М.).

У роботі секції взяли участь здобувачі вищої освіти  бакалаврського і магістерського рівнів  освітньо-професійних програм «Логістика»,  «Авіаційна логістика» і «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання», а також викладачі кафедри логістики. Загальна кількість учасників засідання  склала  32 особи.

  Під керівництвом викладачів кафедри логістики на конференцію було представлено 31 тезу (за участю 32 студентів), зокрема 7 тез підготовлено англійською мовою.

Наукові доповіді учасників засідання супроводжувалися жвавими дискусіями та пропозиціями. Питання до доповідачів і відповіді на них виявили зацікавленість аудиторії та показали, що представлені результати досліджень і зазначені перспективні напрями роботи є актуальними в умовах сьогодення.

          За підсумками роботи секції з логістики   ухвалили наступне рішення:

  1. Взяти до відома інформацію про доповіді, виголошені на секції з логістики.
  2. Відзначити високий рівень досліджень та актуальність тематики представлених доповідей, які охоплювали широке коло питань логістики, зокрема: кібербезпеку, аналітику даних, етичні аспекти гуманітарної логістики, квантові обчислення, оптимізацію логістичних процесів, впровадження цифрових технологій тощо.
  3. Рекомендувати здобувачам продовжувати науково-дослідну роботу за актуальними темами.
  4. Висловити подяку науковим керівникам авторів тез, надісланих на конференцію, за високий рівень підготовки студентських наукових робіт.
  5. Відзначити кращих студентів, які підготували тези на конференцію:
  • призначити 1 місце за активну участь в роботі секції та за актуальну та цікаву  доповідь на тему: «Адаптація міської інфраструктури до умов воєнного стану» студенту гр. ЛГ-314 Бугайку Данилу (науковий керівник – д.е.н., професор Сергій Гриценко).
  • призначити 2 місце за участь у роботі секції та наукову доповідь на тему: «Управління якістю логістичних операцій на підприємстві авіаційної галузі» студентці гр. АЛ-417 Ігнатуші Марії (науковий керівник – к.е.н., доцент Ірина Суворова).
  • призначити 2 місце за участь у роботі секції та наукову доповідь на тему: «Системний підхід в логістиці: теоретичні та прикладні аспекти» студенту гр. ЛГ-109м Драчу Микиті (науковий керівник – д.е.н., професор Лариса Проданова).
  • призначити 3 місце за участь в роботі секції студентці гр. ЛГ-114 Кривопишиній Олені, тема доповіді: «Quantum computings integration into supply chain» (науковий керівник – старший викладач Щеховська Лариса).

 

Дякуємо всім доповідачам та учасникам за продуктивну роботу!