Вітаємо студентів ФТМЛ – НАША ГОРДІСТЬ за результатами навчання в осінньому семестрі 2022-2023 н.р.

З 2020-2021 навчального року на факультеті транспорту  менеджменту і логістики запроваджено визначення найкращих студентів за результатами заліково-екзаменаційних сесій «Наша гордість». Кількість студентів, які демонструють високі результати у навчанні постійно зростає.

Вітаємо студентів факультету транспорту, менеджменту і логістики, які за результатами семестрового контролю у 1 семестрі 2022-2023 навчального року досягли дуже високих успіхів у навчанні! 

Всього на факультеті 79 студентів мають середній бал 95,0 і вище, з них 65 студентів бюджетної та 14 студентів контрактної форми навчання. Також, серед них є іноземець – Агое Фелікс Теттех, студент групи ЗД-309Ба із середнім балом 98,43. Найбільше студентів із високим середнім балом навчається на освітній програмі «Логістика» – 20.