Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету від 08.06.2023

8 червня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету.

Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики проведено в режимі офлайн.

На засіданні Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики розглянуто кадрові питання.

Обрано лічильну комісію у складі:

голова лічильної комісії Ірина Шевченко;

члени комісії Оксана Кириленко, Катерина Разумова, Вячеслав Матвєєв, Дмитро Шевчук.

Перед початком голосування з підтримкою кандидатур від кафедри логістики виступив завідувач кафедри логістики Вячеслав Матвєєв.

Заслухавши і обговоривши висновки кафедр ФТМЛ щодо кандидатур НПП, прийнято рішення Вченою радою щодо укладання з НПП кафедр ФТМЛ строкових трудових договорів (контрактів) на встановлені конкурсною комісією терміни. (Протокол конкурсної комісії № 9 від 30.05.2023 року).

На засіданні Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики розглянуто питання про призначення іменних стипендій на І семестр 2023-2024 н.р.

Заслухавши та обговоривши розгорнуті характеристики студентів Шевченко Єлизавети Артемівни, Кісери Тетяни Олегівни, Гончарук Анастасії Максимівни, а також враховуючи результати відкритого  голосування: «за» – 21, «проти» – немає, «утримались» – немає (згідно з явочним листом на засіданні були присутні 21 з 24 членів Вченої ради) рекомендувати на призначення іменної стипендії кандидатури:

Шевченко Єлизавети Артемівни, студентки групи ЛГ-316Ба;

Кісери Тетяни Олегівни, студентки групи ЛГ-316Ба;

Гончарук Анастасії Максимівни, студентки групи ЛГ-316Ба.

 

Розглянуто питання та прийнято рішення щодо клопотання перед перед дирекцією Студентського містечка НАУ про проживання з 01.09.2023 року співробітників кафедри МЗЕДП, ОАРП та логістики в гуртожитках Студентського містечка НАУ.

Голова Вченої ради ФТМЛ декан Тетяна Мостенська винесла на розгляд Вченої ради ФТМЛ питання щодо затвердження звітів по роботі кафедр ФТМЛ  за 2022-2023 навчальний рік. Рішення щодо затвердження звітів по роботі кафедр ФТМЛ  за 2022-2023 навчальний рік затверджено одноголосно членами Вченої ради.

Голова Вченої ради ФТМЛ декан Тетяна Мостенська винесла на розгляд Вченої ради ФТМЛ перелік ОПП кафедр ФТМЛ, які будуть проходити акредитацію у 2023 році по повній процедурі терміном на 5 років спеціальності 275 «Транспортні технології на повітряному транспорті)» спеціалізації 275.04 «Транспортні технології на повітряному транспорті)»:

1.    кафедра організації авіаційних робіт та послуг

1.1    – «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

1.2    –  «Мультимодальний транспорт і логістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

1.3    – «Організація авіаційних робіт і послуг» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

2.    кафедра організації авіаційних перевезень

2.1. – «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)  другого (магістерського) рівня вищої освіти.