Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету від 18.05.2023

18 травня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету.

Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики проведено в режимі офлайн.

На засіданні заслухали ЗВІТ про діяльність та перспективи розвитку кафедри логістики. Доповідач – завідувач кафедри професор Вячеслав МАТВЄЄВ.

Члени Вченої ради ФТМЛ заслухавши звіт завідувача кафедри Матвєєва В.В. про діяльність та перспективи розвитку кафедри логістики ухвалили:

1) прийняти звіт умовно та заслухати повторно допрацьований звіт кафедри логістики через 6 місяців (листопад 2023 року);

2) вжити заходів стосовно усунення тих недоліків, які були виявлені під час звіту завідувача кафедри, а саме:

– налагодити та підтримувати (з метою надання консультацій, порад, обміну думками з приводу покращення якості змісту ОПП кафедри) тісні зв’язки з випускниками, які проходили навчання за ОПП кафедри, роботодавцями та студентами;

– залучачи студентів до участі у конкурсах, олімпіадах різного рівня, круглих столах, тренінгах, семінарах та ін.;

– підготувати по дисциплінах, що викладаються на кафедрі, підручників, навчальних посібників, опорних конспектів лекцій тощо з подальшим розміщенням у репозитарії;

 – започаткувати власний сайт кафедри з метою поширення наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів та інформування абітурієнтів про особливості ОПП кафедри та можливостей працевлаштування;

– налагодити співробітництво з українськими та зарубіжними ЗВО і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень, проведення спільних наукових заходів тощо;

– налагодити роботу з організації міжнародної співпраці, зокрема для забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти та НПП кафедри;

– створити віртуальний комп’ютерний клас з використанням спеціалізованого програмного забезпечення для викладання дисциплін, що закріплені за кафедрою;

– удосконалити профорієнтаційну роботу шляхом підписання угод про співпрацю  з навчальними закладами.

Голова Науково-методично-редакційної ради ФТМЛ Ірина ШЕВЧЕНКО представила План підготовки рукописів наукової і навчальної літератури ФТМЛ на 2023-2024 н.р.

Вченою радою ФТМЛ затвердила План підготовки рукописів наукової і навчальної літератури ФТМЛ на 2023-2024 н.р.

На засіданні Вченої ради розглянуто кадрові питання.

Вченою радою ФТМЛ прийнято рішення клопотати перед Вченою радою Національного авіаційного університету щодо присвоєння вченого звання професора  по кафедрі логістики БУГАЙКУ Дмитру Олександровичу.

Розглянуто питання щодо клопотання перед перед дирекцією Студентського містечка НАУ: щодо продовження терміну проживання в гуртожитку №6 кімната 114, блок А і Б, Студентського містечка НАУ з 01.07.2023 по 30.06.2024 року, професору, д.е.н., професору кафедри логістики Гриценку С.І. та його сім’ї: дружина – Гриценко Надія Миколаївна; донька – Сириченко Наталія Сергіївна; онук – Сириченко Данило Євгенович, як внутрішньо переміщених осіб  з тимчасово окупованої території України; щодо продовження терміну проживання в гуртожитку №8, секція 25, кімната 2, Студентського містечка НАУ з 01.07.2023 по 30.06.2024 року, доцента, к.ф.-м.н., доцента кафедри вищої математики Ефтехарінасаб Кавех Ахмадал; щодо продовження терміну проживання в гуртожитку №11 кімната 211, блок Б, Студентського містечка НАУ з 01.07.2023 по 30.06.2024 року, старшому викладачу кафедри вищої математики Горідько Р.В.; щодо продовження терміну проживання в гуртожитку №11 кімната 204, блок Б, Студентського містечка НАУ з 01.07.2023 по 30.06.2024 року, старшому викладачу кафедри вищої математики Бабковій Н.О. з сім’єю: донька – Бабкова Маргарита, 2018 р.н.; щодо продовження терміну проживання в гуртожитку №2, за адресою вул. Дружківська 6а, кв.5 з 01.07.2023 по 30.06.2024 року, завідувачу лабораторії  кафедри вищої математики Поповій С.О. з сім’єю: чоловік – Попов О.В.

Вченою радою ФТМЛ прийнято рішення щодо затвердження теми дисертаційної роботи аспіранта кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, аспіранта (вступ 2023 року, денної форми навчання) Борисюка Антона Вікторовича  у редакції: «Стратегічне управління сталим розвитком аеропортів у повоєнний період», науковий керівник д.е.н., доцент, професор кафедри логістики Факультету транспорту, менеджменту і логістики Бугайко Дмитро Олександрович.